Fuktavvisende

Kledning av seinvokst gran er en holdbar kledning selv uten maling eller beis. Dette fordi gran har stor motstand mot fuktinntrengning.

Cellene i gran er tette, og trelast av gran brukes derfor ikke til trykkimpregnert virke da det er vanskelig å få impregneringsvæska til å trenge inn i trelasta. Dette er et kvalitetstegn for gran, og denne viktige egenskapen forsterkes i seinvokst gran.

En kledning av seinvokst gran som får tørke etter nedbør, er en holdbar kledning – også uten overflatebehandling. Gamle hus vitner om dette, noe du kan se av våre bilder.

Bildet viser tverrsnitt av gran med ulike årringsbredder. Tette årringer reduserer fuktopptaket og øker holdbarheten.

Trefuktighet

Fuktopptak i gran med forskjellige årringstettheter er fremstilt i grafen. Grafen viser også fuktopptak i kjerneved og yteved furu.

Grafene viser hvordan fuktinnholdet i materialene øker over tid.
Kjerneved furu er det som tar til seg minst fukt.
Gran med 1 mm årringsbredde har noe høyere fuktopptak enn kjerneved furu.
De fleste kledningsbordene våre har 1-2 mm årringsbredde.
Kilde for graf: Flæte, P.O. & Alfredsen, G. 2004. Gran som ubehandlet utvendig kledning. Glimt fra skogforskningen 8/04: 2 s..

Trefuktighet

Fuktopptak i gran med forskjellige årringstettheter er fremstilt i grafen. Grafen viser også fuktopptak i kjerneved og yteved furu.

Grafene viser hvordan fuktinnholdet i materialene øker over tid.
Kjerneved furu er det som tar til seg minst fukt.
Gran med 1 mm årringsbredde har noe høyere fuktopptak enn kjerneved furu.
De fleste kledningsbordene våre har 1-2 mm årringsbredde.
Kilde for graf: Flæte, P.O. & Alfredsen, G. 2004. Gran som ubehandlet utvendig kledning. Glimt fra skogforskningen 8/04: 2 s..

Kvalitetskledning

Som i gamle dager er vi nøye på å velge kvalitetstømmer til kledningen. Tømmeret henter vi på utvalgte gode tømmerdrifter 6-700 meter over havet. Her vokser grana sakte og bruker mer enn 100 år på bli hogstmoden. Godt virke tar tid.

Kledningen vår får en naturlig fin gråfarge, og gråfargen til gran går for å være blant de fineste ubehandla trefasadene. Dersom du ønsker en raskere og jevnere gråfarge, kan kledningen behandles med jernvitrol.