For spørsmål og tilbud, ta gjerne kontakt på tlf. 919 01 914

Miljøkledning – null mikroplast

Hva er mikroplast og hvorfor er det farlig?
Mikroplast er plastbiter på under 5 millimeter som tilsettes i eller dannes gjennom slitasje av produkter, som for eksempel bildekk, maling og kosmetikk. Bare i Norge skapes nærmere 8000 tonn mikroplast årlig. Omtrent halvparten havner i havet, og den verste synderen etter slitasje på bildekk, er mikroplast fra maling.

Hva har maling med mikroplast å gjøre?
Maling inneholder polymerer – altså selve byggesteinen i plast. Når for eksempel malingrester skyldes ned i vasken, kastes i skogen, eller maling fra hus og hytter flasser av, kan malingen til slutt ende som mikroplast.

Faktisk ender så mye som 1055 tonn mikroplast fra maling opp i havet hvert eneste år. Med tanke på at det tar hundrevis av år før plast brytes ned i naturen, gjør vi klokt i å benytte miljøpositive løsninger der det er mulig.

Null mikroplast med miljøkledning
Ved å velge miljøvennlig kledning fra seinvokst gran som klarer seg uten maling, sparer du miljøet for unødvendig utslipp av mikroplast.

Skog og miljø

Flerbrukshensyn i skogen

Skogbruk skal drives på en bærekraftig måte som tar hensyn til livet i skogen og alle vi som er glade i å ferdes i skog og mark.

For mer informasjon om dette anbefaler vi følgende lenke:

www.viken.skog.no/skog-og-miljo/

Skog spiser CO2!

O2 slippes ut i lufta igjen => bra for oss! C’en bindes opp i treviket. Jo mer trevirke på jordens overflate jo mindre CO2 i atmosfæren. Et aktivt skogbruk er derfor en viktig del av løsningen på klimautfordringen.

www.viken.skog.no/skog-og-miljo/

Se gjerne på www.viken.skog.no/skog-og-miljo/

Reduserte utslipp av klimagasser

Erfaring fra gamle hus viser at seinvokst gran kan stå godt uten maling og beis. Miljøet spares for utslipp av klimagasser fra produksjon av maling og beis. Og du sparer tid og utgifter.

Livsløpsanalyser av alternative kledningsalternativer viser at ubehandlet kortreist bartre gir klart minst klimagassutslipp.

Figuren viser samlet utslipp av klimagass (CO2-ekvivalenter).
Grunnlaget inkluderer produksjon, transport, montering, bruk, rivning og gjenvinning.
Ubehandla nordisk bartre, dvs. gran og furu, har lave utslipp fra transport, lave utslipp fra en enkel produksjonsprosess og ingen utslipp fra produksjon av maling og beis.

Kilde: Wester Plesser T.S., Kristjansdottir T., Tellnes L., Flæte P.O., Ross Gobakken L. & Alfredsen (2013): Miljøanalyse av trefasader, SINTEF akademisk forlag - SINTEF Byggforsk