Miljøkledning leveres av Nordre Hougsrud i Valdres

Kortreist og seinvokst gran fra Valdres

Tømmer fra åsene i Valdres gir Miljøkledningens holdbarhet!

Vi henter vårt virke fra langt inne på åsen, 600 – 700 meter over havet, på jordsmonn som har gitt sakte vekst. Dette tømmeret har utmerkede egenskaper til kledning.

Dette visste man i gamle dager, og mange av disse byggene står den dag i dag. Noen til og med uten maling og beis.

Miljøkledning sparer miljøet for utslipp av klimagasser fra produksjon av maling og beis.